Oakville Lakeshore Store Upper James Mountain Store Burlington Mall Store King Street E. Store Stoney Creek Store
Fri Dec 16 9-6pm 9-9pm 9-9pm 9-7pm 9-7pm
Sat Dec 17 9-6pm 8-7pm 8-7pm 8-6pm 8-6pm
Sun Dec 18 10-5pm 9-6pm 9-6pm 9-5pm 9-5pm
Mon Dec 19 9-6pm 9-9pm 9-9pm 9-7pm 9-7pm
Tue Dec 20 9-6pm 9-9pm 9-9pm 9-7pm 9-7pm
Wed Dec 21 9-6pm 9-9pm 9-9pm 9-7pm 9-7pm
Thu Dec 22 9-6pm 8-9pm 8-9pm 8-7pm 8-7pm
Fri Dec 23 9-6pm 8-9pm 8-9pm 8-7pm 8-7pm
Sat Dec 24 9-4pm 8-4pm 8-4pm 8-4pm 8-4pm
Sun Dec 25 Closed Closed Closed Closed Closed
Mon Dec 26 Closed Closed Closed Closed Closed
Tue Dec 27 10-5pm 9-7pm 9-7pm 9-6pm 9-6pm
Wed Dec 28 10-5pm. 9-7pm 9-7pm 9-6pm 9-6pm
Thu Dec 29 10-5pm 9-7pm 9-7pm 9-6pm 9-6pm
Fri Dec 30 10-5pm 9-7pm 9-7pm 9-6pm 9-6pm
Sat Dec 31 10-4pm 9-4pm 9-4pm 9-4pm 9-4pm
Sun Jan 1 Closed Closed Closed Closed Closed